This page needs JavaScript activated to work.

Zadejte prosím název své společnosti

Zadejte prosím město, v němž se nachází váš hotel

Vyplňte prosím kód země

Zadejte prosím své kontaktní telefonní číslo

Zadejte prosím svou e-mailovou adresu. Ujistěte se, že jste v e-mailové adrese uvedli symbol „@“

Zadejte prosím své příjmení

Zadejte prosím své křestní jméno

Zvolte prosím typ požadavku

Kontakt Přístup klienta

Blog

Tisková zpráva
Zveřejněno na 04 října 2019

Ve většině elektronického obchodu se dnes platí v okamžiku nákupu, nikoli v okamžiku spo…

Blog
Zveřejněno na 14 září 2019

Je-li průměrná míra konverze webových stránek hotelů 2,2 %, znamená to velké rozpětí mez…

Blog
Zveřejněno na 09 září 2019

Ve sféře online plateb dnes stojíme na prahu zásadní transformační fáze. Cílem společnos…

Blog
Zveřejněno na 06 září 2019

V době sdílené ekonomiky, flexibility a nomádství se stává jednou z odpovědí na tyto měn…