This page needs JavaScript activated to work.

Zadejte prosím název své společnosti

Zadejte prosím město, v němž se nachází váš hotel

Vyplňte prosím kód země

Zadejte prosím své kontaktní telefonní číslo

Zadejte prosím svou e-mailovou adresu. Ujistěte se, že jste v e-mailové adrese uvedli symbol „@“

Zadejte prosím své příjmení

Zadejte prosím své křestní jméno

Zvolte prosím typ požadavku

Kontakt Přístup klienta

D-EDGE posouvá v roce 2022 svoji hru na vyšší úroveň

a podpořit všechny hoteliéry – ty nezávislé i hotelové řetězce

Zveřejněno na 03 března 2022

Antoine Buhl, ředitel pro technologie společnosti D-EDGE Hospitality Solutions, představuje priority cestovní mapy pro rok 2022 a informuje o masivních investicích do výzkumu a vývoje, jejichž cílem je pomáhat hotelům všech velikostí rozvíjet své podnikání a myslet ve větším měřítku.

Rok 2021 byl bohatý na inovace: pomohli jsme hoteliérům zachytit poptávku a umístit se ve světě elektronického obchodování díky MediaGenius, první multidigitální platformě umožňující centralizaci, zjednodušení, organizaci a optimalizaci správy digitálních marketingových kampaní a díky Fusion, první webové stránce nabízející plně integrovaný, bezproblémový rezervační proces. K naší nabídce jsme přidali také offline alternativu v podobě Centrální rezervační kanceláře (CRO), která hotelům umožňuje efektivní správu rezervačních požadavků přicházejících e-mailem, telefonicky a podobně a zvyšuje tak míru konverze z offline poptávky. Integrací našeho centrálního systému správy dat (CDM) a centrálního rezervačního systému (CRS), v níž budeme pokračovat i v roce 2022, jak se dočtete níže, jsme rovněž zahájili realizaci naší vize, v jejímž centru stojí host.

Rok 2022 je v plném proudu

A v roce 2022 se dynamika ještě zvýší. Opět zdvojnásobíme naše investice do výzkumu a vývoje. V roce 2021 jsme přijali 80 nových produktových specialistů a inženýrů a plánujeme, že v roce 2022 to bude dalších 90, čímž překročíme práh 300 vývojářů pracujících v oddělení výzkumu a vývoje na změně života hoteliérů.
Proč? Protože transformace hotelového odvětví se zrychluje: nedostatek personálu vytváří tlak na zjednodušování produktů a rychlou křivku učení, digitalizace ekonomiky naléhavě volá po větší míře personalizace a diferenciace a globalizace vede ke zvyšování potřeby konsolidace a racionalizace.

Je tedy přirozené, že svoji cestovní mapu stavíme na čtyřech hlavních prioritách:

  1. Výrazně zlepšit UX pro lepší přijetí ze strany uživatelů a vyšší provozní efektivitu
  2. Umožnit vám orientaci v oceánu dat využitím přístupu, v jehož centru pozornosti stojí host
  3. Prohlubovat naše funkce tak, aby dokázaly sloužit specifičtějším potřebám, například potřebám hotelových řetězců
  4. Pokračovat v naší jedinečné strategii rozvoje přímé konektivity s ekosystémem hotelového průmyslu a poskytnout hoteliérům svobodu volby PMS, distributorů, RMS a podobně, které jim nejvíce vyhovují.

1 - Nová uživatelská zkušenost: další posun v přeměně složitého na jednoduché

Naše produkty musí být jednodušší a musí se dát jednodušeji používat. Chceme, aby se noví uživatelé dokázali naučit ovládat řešení D-EDGE velice rychle a bez náročného školení. Chceme, aby byly nové funkce naprosto srozumitelné a intuitivní. Jsme přesvědčeni, že v kontextu nedostatku personálu a potřeby flexibility je schopnost velice rychle přijímat nové uživatele pro hoteliéry zásadní.

Antoine Buhl

Ředitel pro technologie

D-EDGE

Hotelová distribuce je složitý proces. Řešení D-EDGE jsou koncipována tak, aby provoz co nejvíce zjednodušily a zrychlily. Náš centrální rezervační systém (CRS) – včetně našeho Správce kanálů, abychom jmenovali alespoň jeden z nástrojů – si již získal pověst jednoho z uživatelsky nejpřívětivějších na trhu.
Vynaložili jsme velké úsilí na sladění funkcí tak, abychom mohli naše řešení dále integrovat do jediné „bezešvé“ platformy. Technická integrace je však pouze prvním krokem na cestě k platformě přátelštější k jejím uživatelům – hoteliérům.

„Naše produkty musí být jednodušší a musí se dát jednodušeji používat. Chceme, aby se noví uživatelé dokázali naučit ovládat řešení D-EDGE velice rychle a bez náročného školení. Chceme, aby byly nové funkce naprosto srozumitelné a intuitivní. Jsme přesvědčeni, že v kontextu nedostatku personálu a potřeby flexibility je schopnost velice rychle přijímat nové uživatele pro hoteliéry zásadní,“řekl Antoine Buhl, CTO společnosti D-EDGE během interní prezentace naší cestovní mapy pro rok 2022.

Proto jsme výrazně posílili náš UX tým: nastoupil k nám uznávaný odborník v oblasti produktového designu a uživatelské zkušenosti (UX), který bude podpořen velkým týmem specialistů na UX. Při realizaci této vize jsme do centra zájmu našeho procesu navrhování produktů umístili uživatele. Úzce spolupracujeme s řadou našich hotelových klientů na definici potřeb, jejichž naplněním bychom jim mohli usnadnit život a zefektivnit jejich každodenní práci.
V krátkodobém horizontu budeme pracovat na ergonomii naší centrální evidence, platformy pro správu vaší distribuce, především na plánování.
A nezůstaneme jen u zkušeností našich uživatelů: pracujeme také na zkušenostech hostů, zejména na rezervačním procesu.

2- Pomoci hoteliérům využít data ve svůj prospěch

Podpora hotelů prostřednictvím rezervačního systému, v jehož centru zájmu jsou hosté

Většina hoteliérů se potýká s výzvou, jak shromáždit data získaná z různých kanálů (online i offline) a nástrojů (PMS, webové stránky, …), jak zajistit, aby tato data byla vždy aktuální a kdykoli přístupná jejich personálu a zároveň splnit požadavky předpisů, jako je GDPR. Teprve po jejím vyřešení mohou nabízet personalizované zážitky a zvyšovat míru návratnosti.

Právě proto jsme spustili naše řešení centrální správy dat, platformu pro správu zákaznických údajů (CDP) zaměřenou na hotelové odvětví, která vám poskytne jedinečný centrální profil hosta. Toto řešení využívá 800 hotelů se zřejmými pozitivními dopady na přímé rezervace, udržení zákazníků a hodnocení spokojenosti. A vzhledem k propojení našich systémů CDM a CRS přináší naše řešení vašemu hotelu a – především – vašim hostům řadu dalších výhod. Díky této integraci je například váš věrnostní program spojen s vaším rezervačním systémem, takže hosté mohou při rezervaci na webových stránkách hotelu využívat speciální členské ceny a přijímat potvrzení rezervace s aktualizací stavu jejich členství. Jednoduchý. Bezproblémový. Efektivní.

V roce 2022 bychom chtěli jít ještě dál a posílit synergii systémů CRS a CDM.

Naší vizí je umožnit hotelům řízení veškeré distribuce z centrálního profilu hosta a budeme pokračovat v integraci všech stavebních prvků našich systémů CRS a CDM. V D-EDGE pracujeme na vytvoření prvního centrálního rezervačního systému na světě, v jehož centru je host! Jedním z řešení, která budou v nejbližší budoucnosti uvedena na trh, je integrace CRO a CDM. To znamená, že pracovníci vašeho call centra – nebo vaši recepční – budou schopni okamžitě identifikovat vracejícího se zákazníka a použít správnou cenu a poskytnout mu pokoj podle jeho preferencí. U zákazníka, který je u vás poprvé, budou mít možnost vytvořit nový profil a z něj pak generovat rezervaci.

Údaje o trhu pro raciolnální a optimální rozhodnutí

Náš tým se současně zaměřuje na zdokonalování našich řešení pro průzkum trhu, která vám umožní lépe sledovat vaši konkurenceschopnost. V roce 2022 dokončíme 12měsíční program modernizace našeho portfolia řešení k analýze dat, který tvoří 3 hlavní proudy: rozšíření procesu sběru dat, zlepšení uživatelského rozhraní našich řešení tak, aby umožňovalo odborné použití nástroje hotelovým personálem s různým pracovním zaměřením, a vytvoření nového, nejmodernějšího nástroje pro správu událostí.

3- Škálovatelnější řešení: přemýšlejte velkoryse

Řešení D-EDGE pomohla mnoha majitelům hotelů rozvíjet své podnikání a myslet velkoryseji, ve větším měřítku. S tím, jak rostly podniky našich zákazníků, jsme mohli vyvíjet stále chytřejší řešení pro větší a větší hotely. Technologie D-EDGE jsou dnes využívány 17 tisíci hotelů včetně národních, regionálních a mezinárodních hotelových řetězců.

Speciálně pro hotelové řetězce jsme vyvinuli novou vrstvu funkcí, které usnadňují a zpřehledňují jejich práci a umožňují jim dosáhnout vyšší provozní efektivity. Tyto funkce zahrnují vytváření a duplikování šablon, hromadné vytváření a aktualizace hotelových pokojů a sazeb, pokročilou správu uživatelských práv a rozhraní PMS, načítání informací z PMS a jejich import do centrálního rezervačního systému D-EDGE, díky čemuž mohou hotelové řetězce kontrolovat 100 % svých rezervačních informací v CRS.

Vytvořením jediné platformy na světě, která integruje CRS a CDM, jak je popsáno výše, nabízí D-EDGE hotelovým řetězcům jedinečnou možnost řídit svou distribuční strategii z profilu zákazníka bez ohledu na jejich PMS.

To, co vytváříme, je snadno použitelný a na hosty zaměřený centrální rezervační systém nové generace pro hotelové řetězce, protože jsme zjistili, že čím komplikovanější je prostředí, tím větší je jeho potřeba jednoduchosti.

Naším posláním je zjednodušit technologii hotelové distribuce. A kdo potřebuje zvláště pokročilé funkce více než hotelové řetězce? Složitost jejich distribučního prostředí – tvořeného mnoha hotely a mnoha kanály – si žádá výkonnou platformu. Jsme přesvědčeni, že jsme schopni zajistit v jediném řešení výkonné funkce i jednoduchost.

Antoine Buhl

Ředitel pro technologie

D-EDGE

4- Síla společenství: poskytnout hotelům možnost volby a efektivitu

Naše platforma je otevřená a přizpůsobuje se prostředí hoteliérů, nikoli naopak. V posledních 12 měsících jsme propojili 49 nových hřáčů v oblasti pohostinství (rezervační kanály, poskytovatele technologií a podobně), kteří budou mít významnou roli v našem snažení v roce 2022 a poté.

17 tisíc našich hotelových zákazníků dnes využívá výhod nejlepší konektivity na světě. Nejen proto, že mají k dispozici jeden z největších ekosystémů s více než 550 řešeními třetích stran (PMS, RMS, …) a distributory (OTA, GDS …) napojenými na centrální rezervační systém D-EDGE CRS. Ale také proto, že D-EDGE je jediným hráčem ve své kategorii, který dokáže vyvíjet přímou konektivitu s každým ze svých partnerů.

A to z perspektivy hotelu činí obrovský rozdíl v rychlosti zpracování a přístupu k informacím v reálném čase, což jinými slovy znamená, že váš inventář a vaše ceny jsou vždy aktuální, bez jakékoli prodlevy.

Zmiňujeme-li výběr, rádi bychom poděkovali 17 tisícům hotelů, které si vybraly D-EDGE jako svého upřednostňovaného partnera. Ať už jde o technologie, služby zákazníkům nebo administrativu, celý náš tým se snaží udělat pro své zákazníky vše, co je v jeho silách. Protože stejně jako vy chceme našim zákazníkům poskytovat tu nejlepší zkušenost.