This page needs JavaScript activated to work.
Krok 1/2

Dobrý den, jak vám můžeme pomoci?

Zvolte prosím typ požadavku

Kontakt Přístup klienta

Vše je propojené: Inspirace pro udržitelné hotelové postupy

Zveřejněno na 01 května 2023

Jen málo hotelových společností zašlo ve svém úsilí o snížení dopadu na životní prostředí tak daleko jako Ekosistem Hotels & Villas na Bali.

Zakladatel společnosti tady sdílí svůj příběh a poskytuje doporučení pro ostatní hoteliéry, kteří se chtějí vydat podobnou cestou.

Jak udržitelný je váš hotel? Tuto otázku klade stále více cestovatelů, kteří se rozhodují, kam v roce 2023 vyrazit a kde se ubytovat.

Podle Indexu hodnoty cestujících z roku 2023 společnosti Expedianyní 90 % spotřebitelů při cestování vyhledává udržitelné možnosti a polovina z nich je ochotna za udržitelné ubytování zaplatit více. Zpráva o udržitelném cestování z roku 2022 společnosti Booking.com zjistila, že 78 procent cestovatelů z celého světa má v úmyslu se v nadcházejícím roce alespoň jednou ubytovat v udržitelném ubytovacím zařízení.

Pro hotely se udržitelné postupy stávají spíše než „příjemným plusem“ rostoucí nutností. Znamená to, že je třeba jít nad rámec programů opětovného použití ložního prádla a realizovat hmatatelné a smysluplné iniciativy, jež pomohou hostům snižovat jejich dopad na životní prostředí a budou představovat přidanou hodnotu pro komunity, které navštěvují.

To se ale snáze řekne, než udělá. Stačí se zeptat společnosti Ekosistem Hotels & Villas, která se v rámci svého týmu věnuje dodržování filozofie a postupů udržitelného cestovního ruchu.

Naléhavý stav klimatu

Ekosistem Hotels & Villas provozuje malou kolekci butikových hotelů, luxusních vil a ekologických rekreačních zařízení v jedné z nejkrásnějších – a nejzranitelnějších – oblastí na světě, na indonéském Bali.

„Cestovní ruch je zodpovědný za osm procent světových emisí uhlíku,“ řekl zakladatel a předseda společnosti Wayan Winawan v nedávném rozhovoru s D-EDGE Hospitality Solutions. „Očekává se, že emise do roku 2030 vzrostou o 26 % oproti roku 2016. Jedná se o naléhavý stav klimatu.“

Cestovní ruch je na Bali jedním z nejdůležitějších obchodních odvětví. Na ostrově se nachází více než 5 000 hotelů a 110 000 hotelových pokojů, přičemž na jednu vesnici připadá v průměru osm hotelů. Stejně jako v jiných destinacích po celém světě jsou místní podniky závislé na cestovním ruchu, který se však podepisuje na životním prostředí.

Pět pilířů udržitelnosti

Vizí společnosti Ekosistem Hotels & Villas je respektovat a podporovat místní kulturní dědictví, zvyšovat pozitivní dopad na životní prostředí, zlepšovat prosperitu místní komunity a zároveň pomáhat návštěvníkům zodpovědně poznávat krásy Bali. Tento přístup se soustředí na pět pilířů: lidé, planeta, prosperita, mír a partnerství.

Zakladatel společnosti Winawan, který si říká Pak Win, je přesvědčen, že „všechno souvisí se vším“. Tuto filozofii zpopularizoval Tom Chi, spoluzakladatel společnosti Google X, který tvrdí, že lidstvo je spojeno s vesmírem prostřednictvím srdce, dechu a mysli. (Viz jeho virální TEDx video.)

Winawan je rodák z Bali, který svou kariéru v pohostinství zahájil před 25 lety prací v úklidovém oddělení a pracoval pro řadu oceňovaných resortů v regionu, včetně Ritz Carlton, Le Meridien, Karma Resorts a The Ulin Villas.

Je oddaným praktikujícím a instruktorem meditace a věří, že filozofie „milující laskavosti“ je tou nejpozitivnější energií v pohostinství a že lidé jsou nejšťastnější, když jsou šťastní ostatní. Je také certifikovaným členem Globální rady pro udržitelný cestovní ruch (GSTC), neziskové organizace, která se zabývá podporou udržitelného cestovního ruchu na celém světě.

Programy udržitelnosti v Ekosistem Hotels & Villas

Kromě toho, že hostům poskytuje rostlinné produkty jako potřeby do koupele, bambusové kapesníky a program #refillmybottle, který má zabránit používání jednorázových plastů, provádí společnost řadu rozsáhlejších iniciativ, včetně:

 • Plánování udržitelnosti. Společnost spolupracuje s odborníky na udržitelnost při plánování každodenních ekologicky šetrných činností, aktivit a budoucích projektů, jako jsou níže uvedené programy.
 • Program „Jedna rezervace, jeden strom“. Za každou novou rezervaci, společnost vysadí na Bali mangrovový strom. Hosté mohou sledovat růst svého stromu v mobilní aplikaci. Dosud bylo vysazeno více než 4 000 stromů.
 • Kompostování a recyklace. Společnost recykluje neekologický odpad a kompostuje organický odpad, který poskytuje ekologickým zemědělcům jako hnojivo. V současné době se na skládky ukládá méně než 40 % odpadu z ubytovacího zařízení.
 • Program „Zero Hunger“. Peníze z recyklace jsou použity na podporu znevýhodněných rodin formou potravinových darů a pomoci se základními potřebami, z čehož má prospěch více než 80 místních rodin.
 • Čištění šedé vody. Společnost nainstalovala technologii, která umožňuje recyklaci vody ze sprch a vodovodu zpět do zahrad. K dnešnímu dni bylo díky programu ušetřeno 1,6 milionu litrů vody.
 • Solární panely. Společnost instalovala ve svém ubytovacím zařízení Blossom Eco Luxe Villas 110 solárních panelů, které pokrývají až 60 % spotřeby elektřiny.

Přínosy udržitelnosti hotelu pro povědomí o značce a rezervace

Programy společnosti vznikly z opravdové péče o životní prostředí a lásky k pohostinnosti a ostrovu Bali, ale zároveň zvyšují povědomí o společnosti a představují lákadlo pro potenciální návštěvníky jejích ubytovacích zařízení.

„Řada cestovatelů se u nás rozhodla ubytovat kvůli našim ekologickým iniciativám,“ říká Winawan. I když je podle něj těžké vyčíslit marketingový dopad, ubytovací zařízení společnosti Ekosistem mají vyšší míru obsazenosti a průměrnou cenu než konkurence.

Pro zajištění hladkého průběhu procesu rezervace společnost spolupracuje se společností Společnosti D-EDGE Hospitality Solutions,, která poskytuje centrální rezervační systém (CRS), jehož součástí je rezervační systém na webových stránkách, správce kanálů a propojení s GDS, a dále marketingové služby ve vyhledávačích a metavyhledávání.

„Integrace centrálního rezervačního systému D-EDGE byla jedním z nejlepších rozhodnutí, která jsem v loňském roce učinil,“ říká Winawan. Přímé rezervace se oproti loňskému roku zvýšily o 300 procent a nyní představují přibližně 35 procent pokojů, uvedl.

Inspirace hoteliérů k prosazování ekologických postupů

Jednou ze základních hodnot společnosti Ekosistem Hotels & Villas je inspirovat ostatní v oblasti pohostinství ke společnému směřování směrem k udržitelné budoucnosti.

„Chápu, že ne všichni hoteliéři mají takové štěstí jako já,“ říká Winawan. „Jsem majitelem své společnosti, můžu zahájit iniciativy a inspirovat svůj tým, aby v nich pokračoval. Ani tak to ale není snadné. Vím, že pro provozovatele hotelů může být náročné získat souhlas majitelů s takovými iniciativami.“

Přesto je přesvědčený, že se správným přístupem je možné v každém ubytovacím zařízení dosáhnout významných změn. Tady jsou některá z jeho doporučení.

 • Začněte v malém. Nesnažte se toho udělat příliš mnoho a rychle, ale postupujte po malých krocích. „Nesnažte se o nic složitého,“ říká Winawan. „Začněte s jednou iniciativou a postupem času přidávejte další, jakmile dosáhnete úspěchu. Začali jsme s jedním programem. Nyní jich máme osm.“
 • Udělejte to týmově. „Nadchněte tým pro své cíle a programy,“ říká. Společnost Ekosistem si je vědoma, že členové týmu jsou jejím srdcem a duší a zaměřuje na jejich blaho tím, že rozvíjí jejich talent, poskytuje jim vzdělávání i školení a vytváří pozitivní pracovní ekosystém a vyvážený způsob života.
 • Zapojte hosty. Ekosistem své hosty seznamuje s místní kulturou a životním prostředím a poskytuje jim seznam zásad „co dělat a nedělat“, jako je například nošení sarongu a šerpy při obřadech a v chrámech a vyhýbání se šlapání na balijské obětiny na ulicích. „Hosté naše programy milují,“ řekl Winawan. „Mnoho z nich sdílí svůj certifikát stromu na sociálních sítích. Jiní sponzorují další stromy. Díky tomu se cítí dobře a jsou s ostrovem více spjati.“
 • Měření sociální návratnosti investic (SROI). SROI kvantifikuje sociální, environmentální a ekonomickou hodnotu programů udržitelnosti. „Vytvářejte hodnotu pomocí hodnot,“ řekl Winawan. „Prezentujte myšlenky majitelům nejběžnějším jazykem na světě: penězi. Vysvětlete, proč jsou důležité, jaký mají dopad na společnost a komunitu a kolik peněz mohou ušetřit. Například naše solární panely ušetří 50 % našich účtů za elektřinu, čímž se uvolní peníze na investice do dalších iniciativ.“
 • Sledování a sdílení výsledků. „Data jsou krásná,“ řekl Winawan. „Sledujeme všechny naše pokroky – stromy, kompostování, rodiny atd. Každý měsíc s naším týmem sdílíme dosažený pokrok, aby se o něm dozvěděl. Tak vědí, že dělají dobré věci.“
 • Podporovat místní kulturu a komunity. Společnost Ekosistem podporuje místní výrobky, partnery a dodavatele s cílem pomáhat neustále zvyšovat prosperitu místní komunity. Při navrhování cestovních zážitků se společnost radí s místní komunitou a vždy respektuje místní kulturu a tradice.

Chápu, že ne všichni hoteliéři mají takové štěstí jako já, že jsem majitelem své společnosti a že mohu zahájit iniciativy a inspirovat svůj tým, aby v nich pokračoval. Ani tak to ale není snadné. Vím, že pro provozovatele hotelů může být náročné získat souhlas majitelů s takovými iniciativami.

Wayan Winawan

Zakladatel a předseda

společnosti Ekosistem Hotels & Villas

4 pokyny pro efektivní „zelený marketing“ pro hotely

Kromě zavádění programů udržitelnosti by hotely měly zajistit, aby hosté o těchto programech věděli a byli si vědomi, jak mohou pomoci. Podle společnosti Booking.com 38 % cestovatelů před rezervací aktivně vyhledává informace o udržitelnosti ubytování.

Tady je několik návrhů marketingových odborníků ze společnosti D-EDGE:

 • Aktualizujte své webové stránky s relevantními informacemi o ekologických iniciativách a profily na OTA a seznamech třetích stran. Podívejte se například na stránky společnosti Ekosistem. Stránka Pozitivní dopad.
 • Sdílejte podrobnosti prostřednictvím značení a vzdělávacích materiálů v ubytovacím zařízení, na pokojích, v mobilní aplikaci a v digitálním adresáři.
 • Nepoužívejte na cestující „greenwashing“ se zavádějícími informacemi nebo přeháněním iniciativ či výsledků v oblasti udržitelnosti. Budujte důvěru upřímností a transparentností.

Když vám na tom hodně záleží, tak to prostě uděláte

Letos v červnu čeká společnost Ekosistem Hotels & Villas důležitý milník na cestě k udržitelnosti. Jako signatář Glasgowské deklarace se společnost zavázala snížit své emise do roku 2030 na polovinu a do roku 2050 dosáhnout nulových emisí. V červnu bude organizace hodnotit pokrok společnosti.

Je společnost na dobré cestě k dosažení svých cílů? „Ano, jsme,“ říká Winawan hrdě a s úsměvem dodává: „Když vám na tom hodně záleží, tak to prostě uděláte.“

Také se vám může líbit

White paper
Zveřejněno na 21 února 2024

Společnost D-EDGE, která je partnerem více než 10 500 nezávislých hotelů po celém světě …

Zprávy
Zveřejněno na 20 listopadu 2023

Pro hotelové marketéry může být SEO záhadou a zdrojem obav. Jak se můžete dostat na vyšš…

Případová studie
Zveřejněno na 12 října 2023

Hotely skupiny Pichet se nacházejí v centru měst, v blízkosti obchodních center a hlavní…

Zprávy
Zveřejněno na 13 září 2023

GDS je často přehlížen jako distribuční kanál pro nezávislé hotely a malé hotelové skupi…

Zprávy
Zveřejněno na 21 srpna 2023

V návaznosti na pandemii zaznamenal světový hotelový průmysl pozoruhodný růst. Podle zpr…

Případová studie
Zveřejněno na 31 května 2023

Seashells Phu Quoc Hotel & Spa je pětihvězdičkový plážový resort na největším vietna…