This page needs JavaScript activated to work.
Krok 1/2

Dobrý den, jak vám můžeme pomoci?

Zvolte prosím typ požadavku

Kontakt Přístup klienta

Proč se systém CRS rychle stává centrálním místem hotelové distribuční strategie

Zveřejněno na 21 srpna 2023

V návaznosti na pandemii zaznamenal světový hotelový průmysl pozoruhodný růst. Podle zprávy 2023 Hotel Online Distribution Trends Report společnosti D-EDGE vzrostly v roce 2022 online tržby v Evropě o 49 % a v Asii o 7 % oproti roku 2019 a v roce 2023 mají tato čísla nadále rostoucí tendenci.

 

Očekává se však, že tempo růstu se v letošním roce zpomalí a že počet rezervací přes cestovní agentury poroste rychleji než počet přímých rezervací, což snižuje ziskovost hotelů. Vzhledem k tomu, že většina online rezervací pochází pouze ze dvou zdrojů, Booking.com a přímých webových stránek, přicházejí hotely o příležitosti získávat příjmy z přímých kanálů, regionálních a specializovaných cestovních agentur, velkoobchodníků a GDS.

 

Zvyšování podílu na trhu a ziskovosti vyžaduje za jakýchkoli tržních podmínek rozmanitou distribuční strategii založenou na efektivní a agilní technologii. V dnešním složitém distribučním prostředí přechází stále více hotelových společností na strategii založenou na CRS, aby využily výhod integrace, konsolidace a automatizace.

Systém PMS: skvělý pro hotelový provoz, není však určen pro distribuci

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí v rámci strategie řízení příjmů je výběr softwaru, který bude hlavním nebo základním distribučním systémem hotelu a bude sloužit jako centrální úložiště a zdroj aktuálníc informací o cenách pokojů a nabídce. Tradičně tuto úlohu plnil systém PMS, ale v posledních letech se stále více projevují jeho omezení.

Když byl systém PMS v 80. letech minulého století vytvářen, ještě neexistoval internet. Distribuce byla poměrně jednoduchá a systém PMS byl dostačující. Od té doby se rozšířila nabídka online i offline distribučních kanálů a systém PMS s nimi nedokázal držet krok.

Nechápejte nás špatně, naše partnery PMS máme rádi, ale systém PMS byl vytvořen pro řízení provozu, nikoli distribuce. Jako distribuční platforma může být pomalý a neefektivní, limitovaný svými funkcemi a problémy s připojením. To platí zejména pro provozovatele skupin hotelů s více ubytovacími kapacitami, kteří používají starší platformy PMS, ačkoli u novějších, cloudových platforem byl zaznamenán určitý pokrok.

Mezitím byl vytvořen centrální rezervační systém (CRS) určený speciálně pro správu distribuce, který poskytuje hotelům rovněž větší flexibilitu, dosah, propojení a kontrolu nad rezervacemi a příjmy v celé distribuční síti.

Možná tedy není překvapením, že 89 procent velkých hotelových řetězců přešlo na strategii založenou na CRS, jak vyplynulo ze studie h2c. 2022 Globální studie o způsobech prodeje ubytovacích kapacit. 33 % středně velkých hotelových řetězců a 58 % malých hotelových řetězců však stále používá PMS jako hlavní distribuční systém. Ačkoli byla tato studie zaměřená na hotelové skupiny, lze předpokládat, že u nezávislých hotelů je toto číslo ještě vyšší.

CRS: srdce hotelové distribuční strategie

Systém CRS je často vnímán jako samostatný software, ve skutečnosti se však jedná o propojenou síť distribučních aplikací, jejíž součástí jsou následující složky:

 • Centrální správa inventáře –⁠ pro správu cen, ubytovacích kapacit a obsahu
 • Internetový rezervační systém (IBE) – pro přímé rezervace prostřednictvím webových stránek hotelu
 • Channel Manager (CM) – pro rezervace prostřednictvím online cestovních agentur a velkoobchodníků.
 • Globální distribuční systém (GDS) – pro rezervace prostřednictvím cestovních kanceláří, TMC (Travel Management Companies) nebo manažerů firemního cestování.
 • Centrální rezervační kancelář (CRO) – pro rezervace prostřednictvím hotelového call centra nebo recepce
 • Platební brána – pro zpracování online plateb a kontrolu platnosti platebních metod
 • Business intelligence (BI) – pro agregaci nezpracovaných informací z různých zdrojů a sledování, analýzu a interpretaci důležitých dat.

Systém CRS je také propojen se systémem PMS, aby bylo možné synchronizovat rezervace a inventář. V závislosti na nastaveních hotelu mohou být jednotlivé složky poskytovány jedním dodavatelem jako součást integrované platformy nebo několika dodavateli a propojeny pomocí rozhraní pro programování aplikací (API). Další řešení poskytovaná třetími stranami, jako například systém řízení příjmů (RMS) a software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), lze rovněž připojit prostřednictvím rozhraní API.

6 klíčových výhod distribuční strategie založené na CRS

Hotelové společnosti, které ještě nepřešly na strategii zaměřenou na CRS, přicházejí o řadu výhod, včetně:

1. Centralizace tvorby cen a řízení inventáře hotelu

Smyslem systému CRS je centralizovat a automatizovat proces stanovování a řízení hotelové cenové strategie napříč rezervačními kanály. To umožňuje zajistit, aby ceny a dostupnost byly v celé distribuční síti vždy konzistentní a aktuální.

Centrem systému CRS je funkce centrální správy inventáře, pomocí níž hoteliéři spravují cenové plány, inventář, popisy pokojů, konfiguraci systému, výkaznictví a související úkoly. Manažeři pro řízení příjmů zde mohou sledovat v účetnictví objem obchodů, analyzovat výkonnost podle segmentů trhu, sledovat paritu sazeb a otevírat a uzavírat rezervační kanály.

Pro společnosti spravující hotely mohou být tyto funkce centrálně řízeny pro různé hotely napříč celým portfoliem, což umožňuje firemním a regionálním manažerům pro řízení příjmů sledovat výkonnost hotelů a zajistit konzistenci napříč značkou. U většiny modelů PMS, které jsou dnes na trhu k dispozici, se naopak manažeři pro řízení příjmů musí přihlásit do systému PMS každého hotelu, aby mohli zobrazit informace a provádět změny.

Pro skupinu ARTOTEL, která sdružuje více než 100 hotelů v Indonésii, je přechod na centralizovaný distribuční ekosystém klíčovým prvkem strategie růstu.

Naším cílem je vytvořit pro hosty bezproblémovou a personalizovanou nabídku, která předčí jejich očekávání a odliší nás od konkurence. Přijetím digitální transformace se staneme lídrem v oboru a získáme pozici pro další růst a úspěch.

Eduard R. Pangkerego

Provozní ředitel

ARTOTEL Group

2. Sloučení a jednoduchost používání

Pokud je distribuční technologie rozptýlena mezi více dodavatelů, může být správa vztahů a získání včasné podpory pro hoteliéry obtížné. Díky strategii založené na CRS lze distribuční technologie sloučit pod jednoho hlavního dodavatele.

V rámci tohoto modelu hotely nespolupracují s jednotlivými dodavateli správce kanálů, rezervačního systému, platební brány a dalších řešení, ale s jedním hlavním dodavatelem. Tým pro řízení tržeb spolupracuje na jedné integrované platformě, která je jednoduchá na osvojení, snadno ovladatelná a vysoce automatizovaná, s jedním centrem zákaznické podpory, na něž se můžete obrátit o pomoc.

Díky cloudové technologii CRS jsou hardware a software umístěny na externím místě, což umožňuje zaměstnancům přistupovat k systému na dálku odkudkoli, ať už z hotelu, firemní nebo regionální kanceláře nebo z domácí kanceláře.

Sdružená platforma CRS snižuje náklady na technologie, potřeby školení a prostoje. Manažeři pro řízení příjmů mají více času zaměřit se na analýzu dat a hledání dalších způsobů, jak snížit náklady na distribuci a generovat vyšší příjmy.

3. Flexibilita při tvorbě cen a řízení ubytovacích kapacit

Při správě cen a inventářů s použitím systému CRS mají hotely větší flexibilitu při nastavování cen a kontrole podle jednotlivých distribučních kanálů. Mohou upřednostňovat kanály, které nabízejí nižší provize a poplatky, a vytvářet speciální propagační akce a balíčky, které jsou dostupné pouze na webových stránkách hotelu. To podporuje přímé rezervace a snižuje náklady na distribuci.

Hotely mohou prodávat ubytovací kapacity podle tříd pokojů, nikoli podle typů pokojů, což umožňuje flexibilitu při rezervování pouze určité třídy pokoje, jako je standardní nebo deluxe, king nebo double, a nikoli konkrétního typu pokoje. To usnadňuje správu ubytovacích kapacit.

Od přechodu na integrovanou platformu CRS, která zajišťuje bezproblémový rezervační proces, zaznamenala společnost Ekosistem Hotels & Villas na Bali meziroční nárůst přímých rezervací o 300 procent, což nyní představuje přibližně 35 % z celkového počtu pronajatých pokojů.

4. Bezproblémové propojení napříč distribučními kanály a softwarem

Díky strategii vícekanálové distribuce se hotely dostanou k širokému spektru cestujících na regionálních a globálních trzích, což jim přinese více rezervací, vyšší příjmy a vyšší ADR. Pro plynulý a včasný tok rezervací, cen a dostupnosti napříč kanály a softwarem je rozhodující konektivita v reálném čase.

Podle studie h2C distribuují hotelové řetězce své ubytovací kapacity v průměru prostřednictvím 18 distribučních kanálů třetích stran, včetně 26 kanálů pro velké řetězce, 23 pro střední řetězce a 12 pro malé řetězce. V průměru však téměř 20 % těchto kanálů není připojeno k CRS.

Pokud není distribuční kanál připojen k systému CRS, musí být ceny a dostupné ubytovací kapacity atualizovány ručně prostřednictvím extranetu, což je časově náročný proces náchylný k chybám. Pokud jsou kanály propojeny, ale dochází k prodlevám nebo nepřesnostem v synchronizaci, může dojít k nesrovnalostem v dostupnosti, cenách a ubytovacích kapacitách (ARI), což vede k duplicitním rezervacím, přečerpání rezervací a zmeškání prodejních příležitostí.

Některé systémy PMS sice nabízejí omezené možnosti připojení k distribučním kanálům, ale pro každou ubytovací jednotku je třeba vytvořit a nakonfigurovat vlastní portál. Systém CRS je naproti tomu vytvořen pro snadnou integraci kanálů a softwaru. Připojení je ještě snazší, pokud je systém CRS vybaven otevřeným rozhraním API. Pokročilé platformy, jako je D-EDGE CRS, poskytují bohaté možnosti připojení, včetně více přímých spojení a většího dosahu prostřednictvím místních a globálních prodejních kanálů. Po nastavení připojení pro daný kanál nebo aplikaci je možné jej snadno rozšířit na všechny vlastnosti v rámci skupiny, což ušetří hodiny času potřebného k nastavení.

5. Bezproblémový a bezpečný platební proces

Zpracování plateb bylo pro hotely vždy velmi problematické. Vzhledem k tomu, že se stále více rezervací přesouvá do online kanálů a vzniká nutnost nových platebních metod, situace se ještě více komplikuje.

CRS s integrovanou platební bránou může zjednodušit proces platby jak pro hotely, tak pro hosty, a eliminovat tak problémy s rezervacemi provedenými prostřednictvím webových stránek hotelů a cestovních agentur prostřednictvím správce kanálů. Součástí je automatické ověřování kreditních karet, přijímání předplateb a přijímání širší škály typů plateb, a to vše v bezpečném platebním prostředí.

6. Prodej a distribuce zaměřené na hosty

Stále více hotelů investuje do systémů pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) nebo ještě lépe do systémů pro správu zákaznických dat (CDM), aby mohly efektivně spravovat profily hostů, jejich loajalitu a komunikaci. Podle studie h2c má nyní 54 % hotelových řetězců CRM a 45 % provozuje věrnostní program.

 

Při tolika kontaktních bodech na cestě zákazníka jsou údaje o hostech často neúplné, nepřesné nebo rozptýlené ve více profilech. Robustní CDM napojený na CRS obsahuje nástroje pro automatické třídění, čištění, strukturování a uspořádání dat v rámci jednoho konsolidovaného profilu. Hotely mohou personalizovat komunikaci před pobytem, během pobytu a po něm a mít jistotu, že se správné zprávy dostanou ke správným hostům.

 

Efektivní postupy CDM nejen zvyšují ziskovost prostřednictvím přímých rezervací, upsellů a prodeje doplňkových služeb, ale také zvyšují spokojenost hostů, jejich loajalitu a reputaci online. V budoucnu poskytne lepší propojení s pokladnami cenné informace o výdajích hostů v objektu, což umožní další přizpůsobení nabídek a cen.

Co hledat v centrálním rezervačním systému (CRS)

Vzhledem k mnoha výhodám je nevyhnutelné, že v nadcházejících měsících a letech přejde stále více hotelových společností na strategii založenou na CRS. Ne všechny systémy CRS jsou však stejné. Při zjišťování možností by hoteliéři měli upřednostnit následující funkce.

 • Poskytovatel inovativních řešení, který se specializuje na technologie distribuce v oblasti pohostinství a podporuje strategii založenou na CRS.
 • Platforma CRS, která je nezávislá na systému PMS, uživatelsky přívětivá, bezpečná a plně propojená, s otevřeným rozhraním API pro snadnou integraci s třetími stranami.
 • Správce kanálů, který se propojuje se stovkami distribučních kanálů z jediného extranetu, včetně globálních a regionálních cestovních agentur, velkoobchodníků a lůžkových bank (bed banks).
 • Přímé připojení ke všem hlavním poskytovatelům GDS: Sabre, Amadeus, Galileo a Worldspan, což umožňuje přístup k cestovním kancelářím a firemním zákazníkům po celém světě.
 • A přizpůsobitelný rezervační systém webových stránek, který je plně integrován do webovými stránek hotelu a nabízí návštěvníkům bezproblémové rezervace ve více jazycích z jakéhokoli zařízení.
 • Bezpečná, plně integrovaná platební brána, která umožňuje řadu platebních metod, autorizuje více transakcí a zjednodušuje proces rezervace.
 • Poskytovatel, který se specializuje také na digitální marketing, metavyhledávání a přímou distribuci, pomáhá hotelům zvýšit počet přímých rezervací a snížit náklady na distribuci.
 • Globální společnost s vysoce pohotovým, vícejazyčným týmem specialistů na podporu hotelnictví, kteří jsou hoteliérům k dispozici, kdykoli a kdekoli potřebují pomoc.

Položení základů pro budoucí růst

Vzhledem k tomu, že prostředí hotelových distribucí je stále více konkurenční a složitější, potřebují hotely řešení, která maximalizují efektivitu a prodej prostřednictvím lepšího propojení, konsolidace a automatizace.

Přechod na strategii zaměřenou na systémy CRS vyžaduje pečlivé plánování a neproběhne přes noc. Nyní je ten správný čas zavést strategie a technologie pro udržení vyváženější, rozmanitější a ziskovější distribuční strategie, která zajistí růst ubytovacích kapacit v nadcházejících letech.

Jste připraveni přejít na strategii zaměřenou na počítačové rezervační systémy?

Naši odborníci jsou zde, aby vám pomohli určit nejlepší možnost pro váš hotel (hotely). Zadejte své kontaktní údaje a oni se vám ozvou s řešením na míru.

Také se vám může líbit

White paper
Zveřejněno na 21 února 2024

Společnost D-EDGE, která je partnerem více než 10 500 nezávislých hotelů po celém světě …

Zprávy
Zveřejněno na 20 listopadu 2023

Pro hotelové marketéry může být SEO záhadou a zdrojem obav. Jak se můžete dostat na vyšš…

Případová studie
Zveřejněno na 12 října 2023

Hotely skupiny Pichet se nacházejí v centru měst, v blízkosti obchodních center a hlavní…

Zprávy
Zveřejněno na 13 září 2023

GDS je často přehlížen jako distribuční kanál pro nezávislé hotely a malé hotelové skupi…

Případová studie
Zveřejněno na 31 května 2023

Seashells Phu Quoc Hotel & Spa je pětihvězdičkový plážový resort na největším vietna…

Zprávy
Zveřejněno na 01 června 2023

Hlavní sezóna je pro hoteliéry klíčovým obdobím, protože může rozhodnout o vašich ročníc…