This page needs JavaScript activated to work.

Zadejte prosím název své společnosti

Zadejte prosím město, v němž se nachází váš hotel

Vyplňte prosím kód země

Zadejte prosím své kontaktní telefonní číslo

Zadejte prosím svou e-mailovou adresu. Ujistěte se, že jste v e-mailové adrese uvedli symbol „@“

Zadejte prosím své příjmení

Zadejte prosím své křestní jméno

Zvolte prosím typ požadavku

Kontakt Přístup klienta

Distribuce hotelů a pandemie: cestovní šachovnice

Jak se vyvíjela distribuce hotelů v regionu EMEA a APAC v letech 2018 až 2021

Zveřejněno na 13 července 2021

V uplynulých 15 měsících zaznamenal hotelový průmysl jednu z nejvýznamnějších ztrát hrubého objemu rezervací v historii. Přestože však objemy v roce 2020 byly o 69 % nižší než v předchozím roce, sledovali jsme typy rezervací, kanály a sazby, abychom získali přehled o trendech, které by hotelům mohly pomoci při plánování oživení.

V roce 2019 jsme zveřejnili naši první analýzu distribučních trendů s názvem A Deep-dive into European Hotel Distribution trends 2014-2018 (Hluboký ponor do trendů distribuce evropských hotelových rezervací 2014-2018) , v níž jsme odhalili obrovský objem stornování ze strany OTA a jejich dopad na hotely. Zpráva přinesla podrobnější analýzu o tom, jak se měnilo odvětví, které v průběhu studie zaznamenalo svůj vrchol.

Naše druhá analýza v roce 2020 byla rozšířena o trendy nejen v regionu EMEA, ale také v asijsko-pacifickém regionu (APAC). Zpráva nazvaná The Rise of Direct Bookings Over OTAs (Vzestup přímých rezervací nad OTA) ukázala, jak se v důsledku pandemie změnily vzorce a jak přímé rezervace zaujímají mnohem větší část mnohem menšího trhu.

Tato studie navazuje na naši dílčí analýzu z roku 2020. V této zprávě jsme se zabývali celým rokem 2020 (abychom lépe pochopili dopad pandemie) a zhodnotili prvních pět měsíců roku 2021. Informace obsažené v tomto výzkumu byly získány od 3 442 hotelů v Evropě a 438 hotelů v asijsko-pacifickém regionu.

Hlavní zjištění

 1. Kanál přímých rezervací na webových stránkách hotelů předstihl v Asii* (41% podíl) Booking a OTA (online cestovní kanceláře) a je druhý největší v Evropě (32 %).
 2. Za pět let se podíl OTA na trhu snížil v Evropě o 11 a v Asii* o 14 procentních bodů.
 3. Pokračuje ztráta tržního podílu společnosti Expedia, v Evropě ztratila 12 a v asijsko-pacifickém regionu 10 procentních bodů*.
 4. Průměrná hodnota evropských hotelových rezervací se v roce 2021 zvýšila o 12 %, což ukazuje na obnovu důvěry a poptávky po cestování.
 5. V roce 2020 se zdvojnásobil počet stornovaných rezervací: Expedia dosáhla 71 % a Booking téměř 60 % storen. Jakmile dojde k oživení poptávky a stabilizaci pravidel cestování, očekáváme návrat na úroveň roku 2019.

Globální trendy v oblasti rezervací: oživení je nadále křehké

V celosvětovém měřítku je objem rezervací v roce 2021** stále o 40 % nižší než v roce 2019, avšak o 159 % vyšší než v období od března do května 2020. V souvislosti s tím vykazuje trh EMEA slibné známky zlepšení, zatímco trh APAC po počátečním oživení zaznamenal trvalý pokles, zejména v důsledku nových lockdownů.
Dochází k oživení a lze pozorovat, že po zrušení omezení se na trzích projevuje efekt zadržované poptávky. Oživení je však křehké kvůli vysoké míře nejistoty, která ovlivňuje předpovědi přesahující jeden nebo maximálně dva měsíce. To má vliv na míru stornování, jak uvádíme níže.

Přímé rezervace rostou stále rychleji

Ve zprávě o hotelové distribuci v roce 2020 jsme uvedli, že přímé rezervace na webových stránkách jsou jedním z nejrychleji rostoucích kanálů, nicméně je třeba vzít v úvahu, že hrubé objemy rezervací jsou mnohem nižší. Některými důvody zvýšeného počtu přímých rezervací na webových stránkách se zabýváme v části IV níže.

V roce 2021 pozorujeme pokračující nárůst obratu generovaného kanálem přímých rezervací. V Evropě tvoří téměř třetinu všech rezervací přímé rezervace na webových stránkách a v oblasti APAC* se přímé rezervace staly hlavním kanálem jak v roce 2020 (37 %), tak v roce 2021** (41 %). Tento nárůst byl zejména na úkor společnosti Expedia, která v obou regionech vykázala obdobně záporná čísla: 7% podíl na evropském trhu v roce 2021** oproti 10 % v roce 2020 a v regionu APAC* 6 % v roce 2021** oproti 8 % v roce 2020.
Při posunutí analýzy do června 2021 lze dokonce pozorovat, že na konci tohto měsíce jsou přímé objednávky na webových stránkách hotelů v Evropě prvním a dosud jediným kanálem, v kterém se úroveň rezervací vrátila na úroveň před pandemií.

Přímé rezervace na webových stránkách překonaly v zemích APAC* Booking.com

V Asii* se přímé rezervace staly hlavním zdrojem obratu již v roce 2019 a v roce 2020 zvýšily svůj podíl na trhu ještě výrazněji, aby v roce 2021 dosáhly se 41 %** svého dosud nejlepšího výsledku vůbec. Domníváme se, že tuto špičku přímých rezervací v posledních 15 měsících lze vysvětlit vyšším počtem místních turistů a cestujících od začátku pandemie, jelikož většinu cestujících tvořili v letech 2020-2021 blízcí turisté, kteří zpravidla rezervují méně často přes OTA a dávají přednost přímým kanálům.

OTA ztrácejí podíl na trhu

V naší předchozí studii hotelové distribuce jsme již poukázali na ztrátu podílu na trhu, kterou OTA zaznamenaly v Evropě i v asijsko-pacifickém prostoru. Přestože na obou trzích zůstávají dominantním zdrojem online obratu, tento negativní trend přetrvává i v roce 2021. Zejména v Asii* se tržní podíl OTA snížil o čtyři procentní body ze 60 % v roce 2020 na 56 % v roce 2021**. Pokud se podíváme na posledních pět let, podíl OTA na trhu v Asii* klesl o 14 procentních bodů (ze 70 na 56 %). V návaznosti na trendy, které jsme pozorovali v roce 2020, je tento vzorec ještě patrnější v prvních měsících roku 2021**. V loňském roce jsme spekulovali, že tento pokles mohl být způsoben omezením reklamy ze strany OTA, což vedlo k vyššímu umístění přímých webových stránek hotelů ve vyhledávačích. Většina online cestovních kanceláří v roce 2021 obnovila některé akce SEA, i když ne na stejné úrovni jako v roce 2019, takže příčiny je třeba hledat jinde. Ve společnosti D-EDGE se domníváme, že to může být způsobeno kombinací několika důvodů:

 • Více relevantních informací na webových stránkách hotelů ve srovnání s OTA, zejména pokud jde o opatření proti COVIDu;
 • Pružnější podmínky na přímých webových stránkách hotelů;
 • Rozdílnost sazeb ve prospěch přímých kanálů, zejména v metavyhledávačích;
 • Více domácích/místních cestujících, kteří nepotřebují leteckou dopravu;
 • Nižší celkový objem rezervací dává přednost častým cestujícím, kteří jsou lépe informováni o výhodách přímé rezervace.

 

Tato negativní dynamika však neplatí pro všechny OTA a někteří hráči vyčnívali:

 1. Booking.com, nesporný lídr, prokázal silnou odolnost, zejména v Evropě, kde se na příjmech z hotelových rezervací podílí 47 procenty.
 2. Airbnb, přestože má mnohem menší podíl na trhu (v oblasti distribuce hotelů), v posledních pěti letech neustále rostlo. A vzhledem k 20násobnému nárůstu podílu na trhu stojí za to ho sledovat. Pokud vás tento kanál zajímá, doporučujeme vám shlédnout webinář, který jsme uspořádali s Airbnb „How to get started on Airbnb“ (Jak začít na Airbnb).
 3. Některé místní OTA těžily ze silného růstu, který byl pravděpodobně způsoben zvýšenou domácí poptávkou, a ukázaly se jako dobrý zdroj dodatečných rezervací pro hotely. Například v Maďarsku se podíl Szallas.hu na online tržbách hotelového ubytování mezi lety 2019 a 2021** zvýšil ze 7 na 12 %. V České republice zvýšil Hotel.cz svůj podíl na trhu o více než 300 %. V Nizozemsku znásobila společnost Hotelspecials.nl svůj podíl 26krát. V Indonésii vzrostl podíl společnosti Traveloka z 53 na 58 % a podíl společnosti Ticket.com ze 7,65 na 14 %.
  Více než kdy jindy hraje důležitou roli chytrý mix distribučních kanálů.

Hodnota rezervace je v Evropě zpět na původní úrovni

Průměrná hodnota rezervace se v roce 2020 dramaticky snížila, a to jak v Evropě, tak v Asii*. V Evropě se však v první polovině roku 2021** vrátila u evropských ubytovacích kapacit na úroveň roku 2018 (s výjimkou rezervací prostřednictvím kanálu Expedia). Za zmínku stojí, že průměrná hodnota rezervací v Evropě překonala úroveň roku 2018 i 2019, což přispělo k vyšší hodnotě rezervací. APAC* vykazuje odlišná čísla, přičemž pokles hodnoty rezervací je stabilní, s výjimkou přímých webových stránek, i když i ta je stále daleko od hodnot před pandemií. V tomto regionu je hodnota rezervací skupiny Booking zhruba poloviční oproti roku 2018. To lze opět vysvětlit tím, že většina cest byla v letech 2020-2021 místní, a následkem toho byla zkrácena i délka pobytu, o níž pojednává následující oddíl.

Délka pobytu se v zemích APAC* snížila

Průměrná délka pobytu se v Asii dramaticky snížila, zatímco v Evropě se vrátila na úroveň před pandemií. Důvodem je pravděpodobně to, že většina cest v oblasti APAC, tedy v regionu, který má obvykle delší dobu pobytu a je více zvyklý na delší dobu cestování než Evropa, byla v letech 2020 a 2021 vnitrostátní. Vzhledem k rychle se měnícím cestovním omezením v regionu je riziko stornování bohužel nadále velmi vysoké.

Lead-time je v Evropě lepší než před pandemií

I co se týče lead-time, tedy doby mezi rezervací ubytování a jeho realizací, vykazují Evropa a Asie velmi rozdílné hodnoty. Zatímco rezervační okno v Evropě dosáhlo – a v některých případech dokonce překonalo – hodnoty z doby před pandemií, neplatí to pro region APAC*, kde zůstal lead-time prakticky stejný jako v loňském roce, což je pravděpodobně způsobeno velice rychlým vývojem cestovních omezení v regionu. Po znovuotevření téměř všech evropských zemí na jaře 2021 byla obnovena důvěra cestovatelů včetně rozhodující nutnosti připravit svoji dovolenou s předstihem. Z toho vyplývá velmi výrazné prodloužení lead-time v Evropě.

Jak se však dočtete v následující části, je třeba se na tyto lhůty dívat optikou storen, která jsou v souvislosti s rychle se měnícími cestovními omezeními a výlukami pochopitelně stále vysoká.

Rok zrušených rezervací

Během pandemie jsme byli svědky poklesu objemu nevratných storno poplatků v hotelech. Převážná většina rezervací provedených v letech 2020 a 2021** je totiž flexibilní. To není nikterak překvapivé vzhledem k nestabilitě, kterou pandemie způsobila: nové varianty viru, neustále se měnící omezení cestování atd.

Vzhledem k tomu, že prakticky 100 % rezervací lze vrátit, není nečekané, že se zvýšila i míra stornování. Zejména v roce 2021** bylo na Booking Group zrušeno téměř šest z deseti rezervací. Ještě znepokojivější je situace u společnosti Expedia, která překonala 71% míru stornování. Přímý kanál opět vykazuje lepší výsledky – „pouze“ 1/3 rezervací byla zrušena před příjezdem.

Ve srovnání s naší první analýzou hotelové distribuce se tyto míry stornování více než zdvojnásobily téměř pro každý kanál s výjimkou přímých rezervací na webových stránkách, které zůstaly kanálem s nejnižší mírou stornování.

Zatímco jsme v letech před pandemií pozorovali postupné zlepšení v míře stornování, jsme přesvědčeni, že vysoká míra stornování bude v dohledné budoucnosti standardem. Doporučujeme hotelům, aby se této situaci přizpůsobily a naučily se se storny pracovat, například komunikací s hosty o všech změnách a informacích souvisejících s jejich pobytem v co největším předstihu, opakovaným potvrzením jejich rezervace nebo jejich motivováním k dřívějšímu stornování v případě dat, během kterých dochází ke zvýšení poptávky. Použití propojeného nástroje CRM, který umožňuje automatizaci takové komunikace a zajištění vstřícného přístupu, pomůže hotelům vyhnout se rušení na poslední chvíli ve dnech, kdy by jinak byly hotely plné.

Závěry

Přestože v regionu EMEA pozorujeme určitou stabilitu v oblasti rezervací, doporučujeme hotelům, aby si po zbytek roku 2021 zachovaly agilní přístup k příjmům, při němž je host na prvním místě. Poptávka po cestování existuje a omezení se zmírňují, což vidíme na poptávce. Protože se však tato omezení často mění, měly by hotely zajistit, aby hosty informovaly a pomohly jim, dojde-li ke změnám, aby se mohli co nejdříve vrátit.

Nárůst počtu přímých rezervací na webových stránkách hotelů a zvýšená spolehlivost (nižší míra stornování) těchto rezervací obnovily význam tohoto kanálu. Hotely by měly tento čas využít k tomu, aby posoudily své webové stránky a postaraly se o to, aby odpovídaly nejnovějším standardům. Díky změnám ve standardech sledování na internetu je nyní ještě důležitější aktualizovat své webové stránky, protože plně integrované hotelové webové stránky se stávají povinným předpokladem pro správné měření účinnosti marketingu a zlepšení zkušeností hostů.

Hledejte specializovanější distribuční kanály, v kterých můžete zaujmout domácí trh, nebo po OTA v zemích, kde se domníváte, že by pro vás mohl existovat potenciální trh. Ve spolupráci s poskytovatelem správy rezervačních kanálů rozšiřte seznam distribučních kanálů, s nimiž spolupracujete, a maximalizujte tzak své šance na zviditelnění.

Jako odvětví můžeme s jistotou předpovědět, že v nadcházejících 12 měsících dojde k mnoha změnám. Doporučujeme, aby hotely spolupracovaly se svými poskytovateli řešení a sledovaly aktuální nejlepší postupy, protože ty se budou pravděpodobně čtvrtletí od čtvrtletí a dokonce i měsíc od měsíce diametrálně měnit.

*S výjimkou pevninské Číny
** Leden až květen 2021

Také se vám může líbit

Zprávy
Zveřejněno na 01 června 2022

CRM, CDP, CDM, …. není snadné se vyznat ve všech pojmech, když se mluví o řízení h…

Případová studie
Zveřejněno na 20 dubna 2022

Díky své poloze v srdci Jižních Alp nedaleko ledovce Franiška Josefa je Rainforest Retre…

Zprávy
Zveřejněno na 03 března 2022

Antoine Buhl, ředitel pro technologie společnosti D-EDGE Hospitality Solutions, představ…

Případová studie
Zveřejněno na 18 února 2022

Skupina Real Hotels Group vznikla v roce 2020 spojením dvou národních hotelových skupin,…